Latvijas Universitātes Starpnozaru izglītības inovāciju centrā, Zeļļu ielā 23, 6. stāvā

Pulciņa darbība ietver cilvēka anatomijas un fizioloģijas pamatzināšanu apguvi par organisma uzbūvi un funkcijām (veģetatīvajām, somatiskajām, sensorajām un psihiskajām), izmantojot praktiskās izpētes iespējas un metodes. Pulciņa mērķis ir radīt izpratni par fizioloģisko norišu vispārējām likumsakarībām, par organisma funkciju regulācijas principiem un mehānismiem. Praktiskajās nodarbībās iegūstam fizioloģijas un funkcionālās klīniskās izmeklēšanas pamatmetožu iemaņas. 

Pulciņa mērķauditorija ir skolēni ar padziļinātu interesi bioloģijā, fizioloģijā un medicīnā, kā arī tie jaunieši, kas izvēlējušies turpināt studijas ar dabaszinībām saistītās specialitātēs.

Nodarbības notiek otrdienās 16.00–19.00

Skolotāja Dace Bērtule (29229955)

Sadarbības partneri