Rīgas Dabaszinību skolā, Puķkopības klasē

Bērniem, kuri interesējas par dabu un augu valsti, ir iespēja apmeklēt Puķkopības pulciņu. Nodarbībās skolēni var iepazīties ar augu daudzveidību, iemācās kopt un pavairot telpaugus, izaudzēt vasaras puķes un garšaugus. Bērniem būs iespēja veikt nelielus praktiskus darbus siltumnīcā un eksperimentus, piedalīties spēlēs un rotaļās un minēt mīklas par dabu un augiem, kā arī doties ekskursijās un pārgājienos.

Nodarbības:

1. pulciņš
Otrdienās 13.20–14.50
un ceturtdienās 13.20–14.50

2. pulciņš
Pirmdienās 13.20–14.50, 
trešdienās 13.20–14.50
un vienu reizi mēnesī 3 stundu ekskursija

3. pulciņš
Otrdeinās 15.00–16.30,
un ceturtdienās 15.00–17.15

4. pulciņš
Pirmdienās 15.00–16.30 
un trešdienās 15.00–16.30

5. pulciņš
Pirmdienās 16.30–18.00
trešdienās 16.30–18.00
un vienu reizi mēnesī sešu stundu ekskursija

Skolotāja Jeļena Golovanova (67617732)

Sadarbības partneri