No 5.-9. klasei.
LU Dabaszinātņu akadēmiskajā centrā - Ķīmijas fakultātē, Jelgavas ielā 1, 623. telpā

Pulciņa "Pēti un eksperimentē" nodarbībās tiks stāstīts par dažādām vides problēmām, stāstījumu papildinot ar mēģinājumu demonstrējumiem, attēliem un videofilmām.

Praktiskajās nodarbībās tiks izmantotas dažādas metodes un paņēmieni, ar kuru palīdzību skolēni iemācīsies: eksperimentēt, pētīt, veikt laboratorijas darbus un praktiskos darbus, vides kvalitātes pētījumus, mācīsies strādāt ar noteicējiem un mikroskopiem, pilnveidos izpratni, spēlējot vides spēles un paši veidojot spēles.

Situāciju izvērtēšana notiks ar mācību ekskursiju un pārgājienu palīdzību, kurās varēsi uzzināt daudz ko jaunu par Latvijas dabu un apmeklēt interesantas vietas. Pulciņa neatņemama sastāvdaļa ir arī piedalīšanās dažādos konkursos un piedalīties dažādās aktivitātēs un pasākumos, kur varēsi parādīt cik zinošs esi.

Nodarbības notiek sestdienās

1. pulciņš sestienās 10.00–13.00

2. pulciņš sestdienās 13.00–16.00

Nodarbības vada skolotājs Krišs Dāvis Labsvārds (26395784)

Sadarbības partneri