Vasaras nometnes:

Precīzāku informāciju maija beigās iespējams saņemt pie pulciņu skolotājiem!

  • Vides izpētes nometne "Raibā puķe 1" (dienas)
  • Vides izpētes nometne "Raibā puķe 2" (dienas)
  • "Jauno vides pētnieku nometne" (diennakts)
  • Jaunrades, dienas nometne "Gundega"  (dienas)

Sadarbības partneri