Ar 2012./2013. mācību gadu Bērnu un jauniešu vides izglītības centrs „Rīgas Dabaszinību skola” veic vides interešu izglītības organizatoriski metodisko un informatīvo darbību Rīgas pilsētā.

Pirmā vides izglītības pulciņu skolotāju sanāksme notiks 2012. gada 21. novembrī plkst. 15:00 Bērnu un jauniešu vides izglītības centrā „Rīgas Dabaszinību skola”, Ernestīnes ielā 8A.

Darba kārtībā:

  1. Aktualitātes vides interešu izglītībā.
  2. Bērnu un jauniešu vides izglītības centra „Rīgas Dabaszinību skola” metodiskais atbalsts vides interešu izglītības skolotājiem.
  3. Skolotāju dalīšanās pieredzē – Laura Grīnberga „Skolēnu pētniecisko darbu vadīšana”.
  4. Dažādi jautājumi.

Kontaktpersona:
Ilze Herberga - Bērnu un jauniešu vides izglītības centra „Rīgas Dabaszinību skola” izglītības metodiķe, 27006039

Sadarbības partneri