Bērnu un jauniešu vides izglītības centrs “Rīgas Dabaszinību skola” maijā organizē profesionālās pilnveides kursus (A programma 12 stundu apjomā) vides izglītības un dabaszinību skolotājiem

 Pētnieciskās prasmes veicinošu spēļu, rotaļlietu, augu noteicēju izgatavošana un izmantošana vides izglītībā

Lasīt tālāk ...

12 stundu profesionālās pilnveides kursu programmu vides izglītības skolotājiem “Materiālu vākšana dabas vidē un to izmantošana floristikas darbos skolotāja praksē”

Lasīt tālāk ...

Bērnu un jauniešu vides izglītības  centrs “Rīgas Dabaszinību skola” organizē 12 stundu profesionālās pilnveides kursu programmu vides izglītības skolotājiem “Materiālu vākšana dabas vidē un to izmantošana floristikas darbos skolotāja praksē”.

Lasīt tālāk ...

Bērnu un jauniešu vides izglītības  centrs “Rīgas Dabaszinību skola” organizē 12 stundu profesionālās pilnveides kursu programmu vides izglītības skolotājiem “Pētniecisko prasmju veicinošu spēļu, rotaļlietu, augu noteicēju izgatavošana un izmantošana vides izglītībā”.

Lasīt tālāk ...

12 stundu profesionālās pilnveides kursu programmu vides izglītības skolotājiem “Sēņu klasifikācija un izmantošana ar izbraukuma praktisko semināru”.

Lasīt tālāk ...

Profesionālās pilnveides kursi vides izglītības skolotājiem „Pētniecisko darbu izstrāde un izmantošana interešu izglītības programmas īstenošanā”.

Lasīt tālāk ...

Sadarbības partneri