Jauno vides pētnieku konkursā un Jauno Ūdens pētnieku konkursā vidusskolēni prezentē savus izstrādātos zinātniski pētnieciskos darbus atbilstoši ar vidi vai ūdeni saistītās jomās. Konkursi notiks sestdien, 09. maijā Latvijas Universitātes Ķīmijas fakultāte (Kr. Valdemāra iela 48, Rīga) plkst. 10.00.

Aicinām visus, kam ir interese par vidi, apmeklēt Jauno vides vai Jauno ūdens pētnieku konkursa norisi, kurā jaunie pētnieki iepazīstinās ar saviem darbiem un to rezultātiem!

 9.30 - reģistrācija, stenda materiālu izvietošana
10.00 - konkursu atklāšana
10.30 - stenda ziņojumi un to vērtēšana

Sadarbības partneri