Atgādinām par kārtību, kādā bērni drīkst ceļot ārpus valsts.

 

 

Iekšējās robežas šķērsošana

Šengenas līguma dalībvalstu iekšējās robežas var šķērsot jebkurā vietā bez personu robežkontroles. Tomēr joprojām, dodoties uz jebkuru Šengenas valsti, vienmēr līdzi jābūt pasei vai personas apliecībai jeb elektroniskajai identifikācijas kartei (eID).

Arī Eiropas Savienības dalībvalstu, kuras nav Šengenas līguma dalībvalstis, iekšējās robežas var šķērsot, līdzi ņemot pasi vai personas apliecību jeb elektronisko identifikācijas karti (eID).

Bērnam, ja viņš šķērso valsts iekšējo robežu (Latvijas Republikas robeža ar mūsu kaimiņvalstīm Lietuvu un Igauniju; lidojumi un braucieni uz Šengenas līguma dalībvalstīm - Čehiju, Maltu, Ungāriju, Poliju, Slovēniju, Slovākiju, Austriju, Beļģiju, Dāniju, Franciju, Grieķiju, Itāliju, Islandi, Luksemburgu, Nīderlandi, Norvēģiju, Portugāli, Somiju, Spāniju, Šveici, Vāciju un Zviedriju; lidojumi un braucieni uz Eiropas Savienības dalībvalstu, kuras nav Šengenas līguma dalībvalstis: Lielbritānija, Īrija, Kipra, Bulgārija, Rumānija un Horvātija), ir nepieciešams vienīgi ceļošanai derīgs dokuments (nav beidzies derīguma termiņš) - pase vai personas apliecība jeb elektroniskā identifikācijas karte (eID).

Tomēr vecākiem ir vienmēr ieteicams pirms plānotā ceļojuma pārliecināties, vai valsts, uz kuru vai caur kuru ceļojat, vai kompānija, kura sniedz pasažieru pārvadājumus un kuras pakalpojumus izmantos bērns, lai nokļūtu citā Šengenas līguma/Eiropas Savienības dalībvalstī, nav noteikusi kādas papildu prasības (papildu dokumentu uzrādīšanu) saistībā ar bērnu ceļošanu.

Ārējo valsts robežu šķērsošana[1]

(Latvijas Republikas robeža ar Krievijas Federāciju un Baltkrieviju, kā arī lidojumi un braucieni uz valstīm, kuras nav Šengenas līguma vai Eiropas Savienības dalībvalstis, piemēram, lidojumi uz ASV u.c.)

Bērnam (arī bērnam, kurš nodots aizbildnībā), patstāvīgi izceļojot no valsts

papildus derīgai bērna pasei, līdzi jābūt:

  • vismaz viena vecāka vai aizbildņa notariāli apliecinātai piekrišanai bērna patstāvīgai izceļošanai no valsts.

Bērnam, kurš ievietots bērnu aprūpes iestādē vai nodots audžuģimenei, patstāvīgi izceļojot no valsts 

papildus derīgai bērna pasei, līdzi jābūt:

  • lēmumam par atļauju bērnam patstāvīgi izceļot no valsts.[2]

 

Sadarbības partneri