10. decembrī noslēdzās UNESCO rīkotā izglītojošā akcija „Cilvēks vidē”. Akcijas dalībnieku uzdevums bija doties uz kādu no četriem Latvijas nacionālajiem dabas parkiem (Gaujas, Ķemeru, Rāznas, Slīteres) vai Ziemeļvidzemes biosfēras rezervātu; nofotografēt sevi vai kādu citu personu vai personu grupu tā, lai tā sakļautos jeb saplūstu ar dabas ainavu. Fotogrāfija bija jāievieto vietnē www.darini.lv kopā ar īsu vēstījumu par attēlā redzamo vietu un tās nozīmi autora dzīvē.

Starp akcijas laureātiem, kuru foto darbi greznos 2019. gada kalendāru “Cilvēks – dabas atspulgs”, ir arī Rīgas Dabaszinību skolas audzēkne Laima Jātniece. Apsveicam!

Sadarbības partneri