Gada nogalē vides interešu izglītības metodiskais centrs publicē interešu izglītības skolotājas Lilitas Svirževskas izveidoto Koku un krūmu noteikšana ziemā!

Metodisko materiālu var atrast sadaļā Pedagogiem > Metodiskie materiāli > Mācīšanās dabā. Tas ir izmantojams bez maksas mācību vajadzībām.

Metodiskā materiāla mērķauditorija: 1.–7. klašu skolēni. Noteicēja kartītēs ir attēloti savvaļas un dekoratīvo koku un krūmu zari ar pumpuriem un doti augu nosaukumi latviešu, latīņu un krievu valodā, ziemzaļiem augiem pie zariem ir arī lapas. 

Sadarbības partneri