Bērnu un jauniešu vides izglītības centra „Rīgas Dabaszinību skola” pedagogi ieguvuši Vides zinātnes balvu 2014 nominācijā Vides zinību skolotājs – direktore Daiga Kalniņa ieguva 1. vietu, bet izglītības metodiķis un pulciņa skolotājs Pāvels Pestovs ieguva 2. vietu.

Konkursu „Vides zinātnes balva 2014” organizē Vides zinātnes un izglītības padome un tajā bija četras nominācijas: jaunais vides zinātnieks, vides zinību skolotājs, vides aktīvistu grupa un vides zinātnieks vai augstskolas pedagogs. Katrā nominācijā tiek piešķirta 1., 2. un 3. vieta. Nominācija „Vides zinību skolotājs” tiek piešķirta par ieguldījumu vides izglītībā, kurā balstās uz kritērijiem: izdotie mācību līdzekļi vides izglītības attīstībai; līdzdalība un skolēnu iesaistīšana vides aktivitātēs (t.sk. piedalīšanās konkursos, atzinības raksti un diplomi), inovatīvu apmācības metožu izstrāde un vides zinātnes vasaras nometņu organizēšana un vadīšana.

Vides zinātnes un izglītības padomes sastāvā ir 15 pārstāvji no dažādām Latvijas valsts iestādēm: 6 Latvijas augstskolām, Latvijas Zinātņu akadēmijas, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas un Izglītības un zinātnes ministrijas.

Sadarbības partneri